Landsbyhus i Torrox

Casa Sina (4 personer)
Lendines
Calle Pontil
Salares
Vista Alegre

Villa på landet i Torrox

Nerja

Panorama 21

Priser

UKE

Casa Sina

2500-3300 NOK

Lendines

2500-3000 NOK

Pontil

1500-2500 NOK

Salares

2700-3500 NOK

Vista Allegre

2800-4000 NOK

Casa EliNor

4000-6500 NOK

Panorama

3000-4700 NOK

MÅNED

Casa Sina

2600-6400 NOK

Lendines

5500-6000 NOK

Pontil 

3500-4000 NOK

Salares

5000-7000 NOK

Vista Allegre

6000-7000 NOK

Casa EliNor

8000-12000NOK

Panorama

6400-8400 NOK